Tanıtım

Birimimiz Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsünde Tıp Fakültesi 'ne bağlı olarak kurulmuştur. 27.04.2012 tarihinde çalışma iznini almıştır. 

Merkezimizde ; 

- Sıçan Üretim Ve Stok Odası

- Fare Üretim Ve Stok Odası 

- Operasyon Odası

- Basit Girişim Odası

- Hayvan Hazırlama Ve Reanimasyon Odası

- Post Operatif Odası

- Kabul ve Karantina Odası

- Yıkama ve Sterilizasyon Odası 

- Yem Odası

- Dinlenme, Personel ve Toplantı Salonu bulunmaktadır.

Aynı zamanda Dumlupınar ÜNİVERSİTESİ'nin 25.05.2013 tarihinde 900-4707 sayılı kararı ile DEHYUAM bünyesinde Hayvan Refah Birimi  kurulmuştur.   

Sorumlu Yönetici Dahili Numarası   : 2731

DEHYUAM Dahili  Numarası         : 2040            

Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2016, Cuma